Recenzja: Adam Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 395 + XXVI (Wykłady specjalizowane)

Józef Koredczuk

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem

34, 2012, nr 3

Pages from 130 to 132

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout