Dla autorów

1. Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna być mniejsza niż 0,5 arkusza wydawniczego i nie powinna być większa niż 2 arkusze wydawnicze. W przypadku recenzji lub sprawozdania wielkości te kształtują się odpowiednio 0,1–0,5 arkusza wydawniczego.
2. Do redakcji należy przesłać wydruk komputerowy oraz nośnik z zapisem elektronicznym tekstu w programie - edytorze tekstu o rozszerzeniu *.doc lub *.docx.
3. Do artykułu należy dołączyć krótkie (maksymalnie 3/4 strony) streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim.
4. Do przesłanego tekstu dołączyć należy również aktualny adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu. W przypadku pracowników naukowych prosimy także podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej oraz afiliację.
5. Termin wykonania korekty autorskiej wynosi 3 tygodnie. Po upływie tego terminu tekst zostaje skierowany do publikacji wyłącznie z korektą redakcyjną.
6. Publikacje w „Studiach nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” są bezpłatne.
7. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
8. Przesyłając tekst Autor wyraża zgodę na umieszczenie w internetowej bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), a także w innych bazach, z którymi współpracuje Pismo, streszczenia w języku angielskim nadesłanego artykułu wraz z danymi personalnymi (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail) i słowami kluczowymi.

 

Wskazówki techniczne przygotowania maszynopisu: zobacz.

Sposób przygotowania bibliografii i przypisów: zobacz.

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy