Articles

Sebastian Fikus : 0000-0002-1155-2762

Articles

Obozy koncentracyjne jako nowoczesna forma zwalczania przestępczości w Republice Federalnej Niemiec?

AbstractDownload article

Nazi officials, prosecuting Nazi war criminals, concentration camps, criminal police, Gestapo, post-war Germany, Konrad Adenauer

Skuteczna rekrutacja zbrojnych ochotników jako powód fiaska międzynarodowej misji pokojowej w Opolu w 1921 roku

AbstractDownload article

Officer opposition in Hitler’s army and the regime’s crimes

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout