Articles

Adam Wielomski : 0000-0001-8692-6469

wielomski@o2.pl

Articles

Eric Voegelin wobec narodowego socjalizmu. Próba filozoficzno-religijnej interpretacji zjawiska

AbstractDownload article

Czy Adolf Hitler był katechonem? Uwaga na marginesie dyskusji o istocie teologii politycznej Carla Schmitta

AbstractDownload article

Dialektyka „swój”–„obcy” w prawicowej filozofii politycznej (1789– –1945)

AbstractDownload article

nationalism, chauvinism, racism, right wing, left wing

Geneza antropologii politycznej Carla Schmitta

AbstractDownload article

Carl Schmitt, political anthropology, political theory, authoritarianism, dictatorship

„Faszyzm kleszy” Pedra Laína Entralgo. Biografia z faszystowską dziurą

AbstractDownload article

Interpretacje Carla Schmitta na świecie i w Polsce

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout