Articles

Anna Citkowska-Kimla

Anna.Citkowska-Kimla@uj.edu.pl

Articles

Wojna a natura ludzka. Rozważania Zygmunta Freuda

AbstractDownload article

Freud, war, anthropology, human nature, death drive (Thanatos), life instinct (Eros), culture

Pionierskość i aktualność przemyśleń Friedricha Georga Jüngera z „Perfekcji techniki”

AbstractDownload article

Friedrich Georg Jünger, perfection of technology, technology, creative idleness, slow life, revolutionary conservatism

Sprawozdanie z konferencji „U źródeł totalitaryzmów XX wieku. W 90. rocznicę rewolucji bolszewickiej”

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout