Articles

Maciej Cesarz

Maciej.Cesarz@uni.wroc.pl

Articles

Elementy tradycji ustaszowskiej i ich znaczenie w procesie kształtowania się chorwackiej tożsamości narodowej po rozpadzie Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii

AbstractDownload article

Croatia, Ustaše, Ante Pavelić, Franjo Tuđman, totalitarianism, Fascism, Nazism

Narodziny i źródła ideologii faszyzmu chińskiego w okresie Nanking (1927– 1937)

AbstractDownload article

Doktryna rasowa Niezależnego Państwa Chorwackiego (1941–1945)

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout