Articles

Witold Stankowski

bwstan@gmail.com

Articles

Szymona Wiesenthala rozważania o nazizmie i totalitaryzmie

AbstractDownload article

Szymon Wiesenthal — na tropie nazistów i sprawiedliwości

AbstractDownload article

Recenzja: Marek Bankowicz, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej władzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, ss. 224

Download article

Recenzja: Manus I. Midlarsky, The Killing Trap. Genocide in the Twentieth Century, Cambridge University Press, New York 2005, ss. 463

Download article

Fikcja prawa w państwie Trzeciej Rzeszy w świetle procesu w Dreźnie przeciwko działaczom polskiego podziemia Kujawskiego Związku Polityczno-Literackiego/ Kujawskiego Stowarzyszenia Społeczno-Literackiego

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout