Articles

Adam Plichta

adam.plichta@gmail.com

Articles

Problematyka autorytaryzmu i totalitaryzmu poruszana w latach 2009–2014 na łamach Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego „Politeja” — wybrane zagadnienia

AbstractDownload article

authoritarianism, totalitarianism, Holocaust, Politeja

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout