Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 41, 2019, nr 4, ss.264

Strony redakcyjne i spis treści

Artykuły problemowe

Wojna sprawiedliwa a nie święta. Średniowieczne koncepcje konfliktów zbrojnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.1

Abstract

armed conflict, holy war, medieval

Ustawa o pełnomocnictwach (Ermächtigungsgesetz) z 23 marca 1933 roku jako katalizator budowy państwa wodzowskiego w Niemczech

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.2

Abstract

Third Reich, Adolf Hitler, Nazi Party, Reichstag fire, Enabling Act

Zbrodnie, bezprawie i przemoc seksualna wobec ludności cywilnej w czasach II wojny światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.3

Abstract

Polish Regained Territories in 1945, violence in afterwar period, sexual violence

Zbrodnie, bezprawie i przemoc seksualna wobec ludności cywilnej w czasach II wojny światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.3

Abstract

Polish Regained Territories in 1945, violence in afterwar period, sexual violence

Dekret sierpniowy PKWN z 1944 roku jako instrument legalizacji władzy komunistycznej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.4

Abstract

Nazi crimes in Poland, political repression, special judiciary, the death penalty

Zapomniane zwycięstwo 4 czerwca — o mitologii politycznej filmu „Psy” Władysława Pasikowskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.5

Abstract

political mythology, the film Dogs, transformation in Poland, 4 June 1989, Solidarity, People’s Poland, Third Republic of Poland

Psychologiczne uwarunkowania aktów dehumanizacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.6

Abstract

social determinants of destruction, pathology, dehumanization, infra-humanization, self-dehumanization

Carl Schmitt w polskich interpretacjach politologicznych (1984–2007)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.7

Abstract

Carl Schmitt, political science, reception, Poland, interpretations, political thought

Z dziejów administracji państwa stanu wyjątkowego. Ustrój administracji publicznej na terenach byłego zaboru austriackiego u progu II Rzeczypospolitej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.8

Abstract

Daniny publiczne związane z użytkowaniem dróg publicznych i ruchem drogowym w ustroju demokratycznym odrodzonej Polski

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.9

Abstract

annexation, democratic system, capitalism, administrative system, road managing, public tasks in democratic system, levies in capitalism, public levies, charges, taxes, public roads, road traffic, regaining independence, motorization, mechanical vehicle, public expenditures

Między ideologią i praxis. Organizacja socjalistyczna w PRL w latach 1956–1981

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.10

Abstract

socialist organization, organizational studies, Marxism-Leninism, socialism, the Polish People’s Republic, ideology

Prawo karne w państwie totalitarnym — casus Korei Północnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.11

Abstract

criminal law, totalitarianism, North Korea, Juche ideology, capital punishment, labour camps, executions by firing squad

Reviews

Wokół filozoficzno-religijnych źródeł nazizmu [„Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa”, wprowadzenie i red. B. Grott, O. Grott, Warszawa 2018, ss. 206.]

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.12

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout