Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 37, 2015, nr 2, ss.124

Articles

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Ewolucja myśli polityczno-państwowej Józefa Piłsudskiego oraz jej wpływ na myśl społeczną i dokonania Drugiej Rzeczypospolitej

AbstractDownload articleDownload article

Józef Piłsudski, political thought of the Second Polish Republic, parliamentary democracy, authoritarianism, legal system of the Second Polish Republic

Krytyka nierzeczywistości w konserwatyzmie Carla Schmitta i Leo Straussa

AbstractDownload articleDownload article

Carl Schmitt, Leo Strauss, conservatism, political thought, Germany

Sytuacja na terenach poobozowych w pierwszych latach po wyzwoleniu Auschwitz (1945–1947)

AbstractDownload articleDownload article

KL Auschwitz, Oświęcim, desecration of the ashes of the Auschwitz victims, State Museum Auschwitz

Ius resistendi w wiekach średnich. Zarys problematyki

AbstractDownload articleDownload article

Middle Ages, royal power, resistance and right to resist

Recenzja: W obawie przed islamizmem. Uwagi na marginesie książki Krzysztofa Izaka

AbstractDownload articleDownload article

islamism, Krzysztof Izak, islamic movements, wahhabism, jihad

Recenzja: O kontrowersyjności zestawiania nazwiska Nietzschego z nazizmem. Refleksje nad warsztatem badawczym naukowca na podstawie książki Stephena R.C. Hicksa "Nietzsche i naziści"

AbstractDownload articleDownload article

Hicks, Nazism, Nietzsche, credibility, scholarly monograph

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout