Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 36, 2014, nr 4, ss.148

Articles

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

In memoriam Wiesław Kozub-Ciembroniewicz (1944–2015)

Download articleDownload article

„Upojeni wolnością”. Historia i idee Praskiej Wiosny jako próba wdrożenia socjalizmu z ludzką twarzą

AbstractDownload articleDownload article

freedom, socialism with ahuman face, revisionism, Czechoslovakia, Prague Spring

Istota i przyszłość totalizmu w spojrzeniu polskich przedstawicieli nauk społecznych (1918–1939)

AbstractDownload articleDownload article

Polish political thought, Sovietology, totalitarianism, Soviet Russia

Wojna a natura ludzka. Rozważania Zygmunta Freuda

AbstractDownload articleDownload article

Freud, war, anthropology, human nature, death drive (Thanatos), life instinct (Eros), culture

Elementy tradycji ustaszowskiej i ich znaczenie w procesie kształtowania się chorwackiej tożsamości narodowej po rozpadzie Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii

AbstractDownload articleDownload article

Croatia, Ustaše, Ante Pavelić, Franjo Tuđman, totalitarianism, Fascism, Nazism

From national to transnational and back: Memorial sites in transition

AbstractDownload articleDownload article

memorial sites, transnationalization of memory, Holocaust, miejsca pamięci, transnacjonalizacja pamięci, Holokaust

Carl Schmitt w polskich interpretacjach prawniczych (1928–2008)

AbstractDownload articleDownload article

Carl Schmitt, legal science, reception, Poland, interpretations, legal thought

Recenzja: O relacjach między konserwatyzmem a faszyzmem: „Pro Fide Rege et Lege”

AbstractDownload articleDownload article

Pro Fide Rege et Lege, conservatism, Fascism, totalitarianism, nationalism

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout