Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 35, 2013, nr 1, ss.92

Articles

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

On the classical theories of non-democratic regimes and their usefulness in examining Eastern Europe 1944–1989

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, authoritarianism, quasi-totalitarianism, Eastern Europe 1944– 1989

Civil society in Poland in the 1990s. Ideas and their reflection in the Constitution and in jurisprudence

AbstractDownload articleDownload article

democracy, civil society, the third sector, post-communism regimes, constitution, judicature

Patti Lateranensi. Un accordo tra lo Stato Fascista e la Santa Sede

AbstractDownload articleDownload article

Italy, Vatican, Holy See, Fascism, Lateran Treaties

Witwickiego interpretacja Platona (Objaśnienie do Państwa)

AbstractDownload articleDownload article

political theory, political psychology, totalitarianism, Stalinism, antique-modern, propaganda

Recenzja: Adam Wielomski, Faszyzmy łacińskie. Sen o rewolucji innej niż w Rosji i w Niemczech, Arte Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Warszawa 2011, ss. 240

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout